Jazykový tábor

1. běh jazykového tábora:    31. 7. – 7. 8. 2021     cena 3950 Kč

Náš tábor má dvacetileté velmi dobré zkušenosti s výukou anglického a německého jazyka. Jazykové kurzy organizujeme i pro děti z Německa (angličtina a francouzština), Ruska (angličtina a němčina). Naši lektoři jsou rodilí mluvčí. V posledních letech zde vyučovali učitelé z USA, Kanady, Keni, JAR, Austrálie, Velké Británie i Nového Zélandu. Jazykový tábor je velmi oblíbený – spojuje totiž nenásilnou výuku cizího jazyka s atraktivním táborovým programem. Přítomnost skupin z různých zemí nutí děti nenásilně komunikovat. Jsme si vědomi, že děti mají prázdniny a musí si odpočinout. Výuka (3-4 hodiny denně) je vhodně zakomponovaná do programu. Výuka často probíhá venku, při špatném počasí využíváme klubovny a učebny.

Několik informací pro rodiče: 

  • Děti je nutné k výuce motivovat – motivovaný žák dosahuje velmi dobrých výsledků.
  • Mimo výuku mají děti normální táborový program.
  • Naši lektoři jsou jak zahraniční tak i čeští aprobovaní učitelé angličtiny a lektoři, kteří jsou zvláště pro začátečníky vhodnější.
  • Pokročilejší děti mají možnost seznámit se s autentickou angličtinou včetně vynikající možnosti nenásilné konverzace i mimo vyučování.
  • Délka výuky je stanovena optimálně – 3-4 hodiny denně. Výuka je intenzivní, avšak nenásilnou a hravou formou. Více vyučovacích hodin nemá požadovaný efekt, děti se již nedokážou nesoustředit.
  • Motivovaní žáci dosahují překvapivých výsledků.
  • Angličtina je obsažena i v mnoha táborových hrách a činnostech.

 

Anglický jazyk je cesta k budoucnosti.